Seminariet EU- QUO VADIS?

10.10.2019 kl. 12:35
Handelsgillet i Helsingfors, Ekonomiska Samfundet i Finland och Svenska handelshögskolan ordnar 5.11.2019 kl. 15.00 sitt traditionella seminarium som i år fokuserar på EU och de utmaningar EU står inför.

Seminariets program behandlar kommande, förflutna och aktuella händelser som påverkar EU:s handlingskraft. Hur bör EU agera och hantera det handelskrig som hotar? Vad är de direkta och indirekta effekterna av resultatet i EU-parlamentsvalet, som var en framgång för både nationalistiskt inriktade grupperingar och det liberala partiet ALDE samt de Gröna, medan socialdemokraterna och de konservativa tappade mark? Vilka komplikationer har Brexit orsakat - och vad kommer det orsaka?

Anmäl dig och ta del av programmet, talarna och nätverkandet! Deltagaravgiften är 95 € och i den ingår buffé och kaffeservering.

Anmäl dig på www.toppsemi.com

Efter varje inlägg följer en kort diskussion som leds av moderatorerna Anna Bertills och Jens Berg.

Seminarieinbjudan i pdf-format

 

PROGRAM

15:00

Seminariet öppnas av Hankens rektor Karen Spens och seminariekommitténs ordförande minister Jan-Erik Enestam

15:10

EU som global aktör – mera prat än verkstad? MEP Nils Torvalds

15:40

EU och den inre marknaden – outnyttjad potential? Civilingenjör, civilekonom Leif Östling, tidigare VD för Scania

16:10

EU:s försvarsdimension – ett Natoperspektiv. FD, docent Ann-Sofie Dahl. Expertkommentator René Nyberg

16:40

Paus för kaffe och nätverkande

17:10

Ryssland och EU – söndra och härska? Styrelseordförande, tidigare statsminister Esko Aho. Expertkommentator René Nyberg

17:50

Norden i EU -block eller ej? Nordisk samarbetsminister Thomas Blomqvist

18:20

Sammanfattande kommentarer. Generalsekreterare Paula Lehtomäki

18:30

Slutord: Jan-Erik Enestam

18:30 - 20:00

Buffé