Valberedningens förslag till valmötet 28.11.2019

19.11.2019 kl. 10:58
Valberedningens förslag finns till påseende på kansliet fr.o.m. 19.11.2019.

Valberedningens förslag finns till påseende på kansliet fr.o.m. 19.11.2019. Förslaget kommer även att finnas tillgängligt på Handelsgillets möten den 19 och 21 november 2019.