Christian Borenius ny ordförande

28.11.2019 kl. 19:05
Christian Borenius har valts till ordförande för Handelsgillets styrelse år 2020. Han valdes enhälligt vid föreningens valmöte torsdagen den 28 november. Borenius efterträder Johan Hjelt, som lett styrelsen fem år.

Christian Borenius har valts till ordförande för Handelsgillets styrelse år 2020. Han valdes enhälligt vid föreningens valmöte torsdagen den 28 november. Borenius efterträder Johan Hjelt, som lett styrelsen fem år.

Av de styrelsemedlemmar, som var i tur att avgå, omvaldes Mikael Krogius och Kaj-Erik Lindberg för följande tvåårsperiod. 

Till nya styrelsemedlemmar valdes Thomas Hallbäck och Olof Rehn.


Övriga styrelsemedlemmar är Torbjörn Jakas, Christian Nordgren och Bo Söderholm, vilka är valda till utgången av år 2020. 

Peter Nordling, som har suttit i styrelsen tre mandatperioder, var inte valbar. Därmed består styrelsen av ordförande plus sju medlemmar.

Handelsgillets styrelse har redan tidigare utsett Kaj-Erik Lindberg och Bo Söderholm till ansvariga för Handelsgillets byggprojekt från och med den 18 november.

 

Christian Borenius

Foto: Hannes Victorzon