Bygget - läget just nu i klubbutrymmena

29.01.2020 kl. 10:15
Här bilder från gårdsfastigheten tagna den 27.1.2020. Arbetet pågår för fullt. Mycket återstår, mycket är gjort.

Aulan blir gemensam för Handelsgillet och restaurangen

Biljardsalen i källarvåningen. Här har gjorts en asbest- och kreosotsanering.

Kreosot kräver skyddsutrustning...

Festsalen kommer att rymma 140 personer. Ljudisolering i två lager byggs här, så att snapsvisorna inte ska störa hotellgästerna ovanför.

I utrymmet mellan Festsal och Klubbrum kommer en bar, den ska placeras vid bildens högra vägg.

Klubbrummet. Ytan är 110 kvm, det blir alltså betydligt större än det gamla. Bakom skyddspappet på väggarna väntar målningarna av Karin Mascitti-Slotte på upputsning. Klubbrummet kommer också att ha en egen bar.

Kabinett Bellman. Gillet tar över Cantina Wests gamla kabinett Bellman och Arizona, samt ett tredje kabinett intill Festsalen, som inte har något namn. (Har fungerat som Cantinas förråd/extra förvaringsutrymme)

Enligt avtal ska alla dessa utrymmen stå klara den 22 maj 2020.