Så undviker vi coronasmitta

10.03.2020 kl. 22:25
När det gäller coronaviruset hänvisar Handelsgillets styrelse till Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Styrelsen uppmanar den, som själv eller vars familjemedlem varit på resa i ett område som klassas som epidemiområde, att inte delta i Gilleevenemang under två veckors tid efter hemkomsten.

Under Gilleevenemang hälsar vi tills vidare på varandra genom att nicka.  

Gillemedlemmarna uppmanas att följa med läget på thl.fi och who.int.