Vårens program inställt

17.03.2020 kl. 13:08
Tyvärr måste vi ställa in hela Handelsgillets planerade program för resten av våren på grund av COVID-19-situationen. 

Resorna försöker vi i första hand skjuta upp med ett år och inväntar besked från researrangörerna om villkor för de alternativ som kan erbjudas.

Bokslutsmötet som enligt stadgarna ska hållas före utgången av april månad sammankallas sannolikt i år senare än stadgarna påbjuder för att undvika smittorisk i det rådande lokala epidemiläget.