Titta in i hotellvåningen

16.04.2020 kl. 09:48
Följ med in i hotellet. Så här såg det ut den 15 april då styrelsemedlemmarna Bo Söderholm och Kaj-Erik Lindberg tillsammans med verksamhetsledare Clarissa Köhler gjorde en rundtur med ansvarige byggmästaren Timo Hagelin.

Bilder från tredje våningen, Hotel F6:

En del av Gillets gamla blyglasfönster pryder vissa hotellrum.

Väggfärgen är den samma som i hotell F6 övriga rum.

Inga möbler är ännu på plats.