Pandemin påverkar byggarbetet

17.04.2020 kl. 09:45
Coronaviruset ställer till det för byggprojektet. Men arbetet i Gillefastigheten fortsätter, dock med iakttagande av diverse försiktighetsåtgärder. Arbetsstyrkan har också krympt en aning till följd av stängda gränser, några estniska och lettiska arbetare har inte kunna resa tillbaka till Finland efter att ha varit hemma. Så här såg det ut under en rundtur i klubbutrymmena och på gården den 15 april.

Innergården. Nya brandbeständiga fönster är inlagda.

Det blivande Klubbrummet. Förhoppningsvis kan det tas i bruk till hösten.

Blyglasfönster bakom den gamla baren i andra våningen

Insatta blyglasfönster

Bakgården

Styrelsemedlemmarna Bo Söderholm, Kaj-Erik Lindberg och ansvarige byggmästaren Timo Hagelin samspråkar genom regelrätta andningsskydd...