Gårdsfastighetens yttertak

22.04.2020 kl. 09:45
Bilder av taket, i strålande solsken. Tyvärr kommer ett vattenläckage i taket att medföra extra kostnader.

Ett vattenläckage i taket till hotelldelen kommer att kräva omfattande reparation eller ombyggnad av taket.  Styrelsen återkommer med information om hur läckaget, som inte har samband med projektet, påverkar tidtabellen och hurdana extra kostnader det förorsakar.