Vårresan 2021

29.04.2020 kl. 09:54
Resebyrån har lämnat vår förhandsbetalning ofakturerad och innestående till 2021 då resan planeras genomföras enligt årets planer.

Kansliet kommer att kontakta dem som erlagt förhandsbetalning nästa vecka för att återbetala beloppet.