Fastighetsprojektet – styrelsen informerar

03.06.2020 kl. 16:02
Yttertakets lösning i gårdsfastigheten är ännu inte fastslagen.

Undersökningar, som ger vid handen den tekniska lösningen, finansieringen och tidtabellen är under arbete, vilket påverkar hela projektets slutförande.

Följande uppdatering gällande projektet ges sannolikt veckan efter midsommar.