Bokslut och revisionsberättelser 2019

08.06.2020 kl. 10:16
Då Bokslutsmöte ännu inte kunnat sammankallas hittas bokslut, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser för Handelsgillet i Helsingfors r.f. och för Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården i länkarna nedan.
Även revisors rapport över Handelsgillets förvaltning av fastighetsprojektet hittas i länken nedan.