Fastighetsprojektet - styrelsen informerar

17.06.2020 kl. 21:06
Det arbetas med stramaste möjliga tidtabell på tilläggsuppgifter för att få besked gällande det tilläggslån som Gillet ansökt om.

Hotellrummen är klara, restaurangvåningens slutfas är på gång och elementen med stomme för innergårdens glastak är under byggnad, för att småningom installeras. Klubbrummet och festsalen är näst intill färdiga och biljardsalens finslipning är under arbete. Alla planerade byggarbeten väntas stå klara före slutet av sommaren, men när ibruktagandet av de uthyrda våningarna kan ske beror främst på när gårdsbyggnadens yttertak blir klart. Att Gillets egen programverksamhet kan flytta tillbaka hem i september är dock troligt.

Vattenläckaget i taket till hotelldelen, med det överraskande påkomna takreparationsbehovet, gör att Handelsgillets styrelse under sitt senaste möte har diskuterat ett åtgärdsprogram för att hindra en hotande likviditetskris.

En tanke är att ge möjligheten för medlemmar att betala in fem eller tio års medlemsavgift på en gång för att stöda föreningen. Hur en eventuellt förhöjd medlemsavgift sköts för de som skulle välja att stöda Gillet på detta sätt är ännu öppet.

Förhoppningen är naturligtvis att betydande donationer eller lån nu skulle komma in via Skråväsendet.

En annan tanke är att Gillegården under pågående sommar skulle emittera ett riktat debenturlån till medlemskåren, för delfinansieringen av fastighetsombyggnadsprojektet. Detta primärt för att klara av det överraskande takreparationsbehovet, som måste åtgärdas samtidigt med det övriga byggprojektet.

Styrelsen återkommer snart med mera information på denna webbplats.

Gårdsfastighetens tak