Fastighetsprojektet i stark motvind

03.07.2020 kl. 22:54
Ombyggnaden av yttertaket har visat sig bli så omfattande, att den planerade tidtabellen inte håller.

Vi kommer dessvärre inte att kunna flytta in i september, som planerat, utan får i värsta fall räkna med verksamhet i exil hela hösten. Webbplatsen uppdateras under augusti månad.

I samband med takprojektet måste det ordnas med en mycket krävande och speciell ventilation av takets bärande lådbjälklag för att hålla mikroberna i styr.

Dessutom bör bl.a. kökets och andra våningens ventilationskanaler med maskiner delvis byggas om  p.g.a. ändringen från platt till mansardtak. Detta är både tidskrävande och kostsamt.

Inte heller installeringen av glastaket över innergården håller tidtabellen, då de tekniska utmaningarna visat sig vara mer tidskrävande än ursprungligen uppskattat.

Det kommer att ordnas ett extra föreningsmöte torsdagen den 27 augusti för att besluta om upptagandet av nya lån. Samtidigt presenteras läget och fortsättningen av projektet närmare.

Möteskallelse publiceras på denna webbplats och i Hufvudstadsbladet den 17 augusti.

Vi hoppas på ekonomisk talkoanda bland medlemmarna nu under hösten, då yttertaksprojektet går löst på ca 500.000 euro och det kommer att krävas att vår egenfinansiering ökas till ungefär det beloppet.

Styrelsen