Bokslutsmöte 30.09.2020

28.08.2020 kl. 13:08
Handelsgillets ordinarie föreningsmöte: bokslutsmöte

Enligt rådande temporär lagstiftning kan man också delta i bokslutsmöte genom ett ombud. Ombudet bör vara medlem i Handelsgillet och ha en skriftlig fullmakt.

Mötet hålls i Paasitorni, Paasivuorigatan 5 A. Se mer detaljer under Program på denna webbplats.