Arbetet med taket fortsätter

31.08.2020 kl. 10:17
Arbetet med yttertaket och ventilationen fortskrider enligt planerna. Här de senaste bilderna från Handelsgillets stora saneringsprojekt.

 

Arbetet med yttertaket och ventilationen pågår för fullt.

Alla bilder från taket är tagna den 21 augusti 2020.

Inspektionsrunda

Nya kanaler är dragna.

En stor byggnad kräver rejäla ventilationsrör......