Handelsgillets byggnadsfond 2020

14.09.2020 kl. 10:37
Insamlingstiden är från och med idag fram till sista november

Om insamlingen:

1. Gillemedlem, företag eller stiftelse kan betala in valbar summa till Handelsgillets konto, nummer FI28 4055 001205 1427 i Aktia Bank.     

2. Skriv ’BYGGNADSFONDEN’ i meddelandefältet och skriv också om du vill donera anonymt.

3. Insamlingen följs kontinuerligt upp på hemsidan, den influtna totalsumman rapporteras.

4. De bidragsgivares namn som får publiceras kommer att ingraveras på en tavla som får en synlig plats i det nya Klubbrummet.

5. De som bidragit med 1 000,00 euro eller mer uppmärksammas separat.

Insamlingstiden är från och med idag fram till sista november, förhoppningen är att alla som vill delta med bidrag agerar snabbt!