Styrelsen fick ansvarsfrihet

30.09.2020 kl. 20:34
På bokslutsmötet var 59 medlemmar närvarande.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019  godkändes.

Styrelsen beviljades efter omröstning ansvarsfrihet.