Ditt bidrag är värdefullt!

03.11.2020 kl. 10:50
Om du, bästa Gillemedlem, inte ännu bidragit till insamlingen Byggnadsfonden 2020 hoppas vi att du gör det personligen eller via ditt företag. Genom att betala in en valbar summa deltar du inte bara i byggnadskostnaderna, utan du bidrar också till att Handelsgillet stadigt närmar sig målsättningen 200.000 € insamlade medel inom medlemskåren.
Att medlemmarna själva bidragit aktivt inverkar utan tvivel positivt på alla finansiärers inställning. Ingenting hindrar heller att du som redan donerat deltar på nytt vilket några medlemmar faktiskt redan har gjort.

Att delta är givetvis frivilligt. Alla bidrag mottages med tacksamhet!

Handelsgillets blivande Klubbrum

Så här går det till:

1. Gillemedlem, företag eller stiftelse kan betala in valbar summa till Handelsgillets konto, nummer FI28 4055 001205 1427 i Aktia Bank.     

2. Skriv ’BYGGNADSFONDEN’ i meddelandefältet och skriv också om du vill donera anonymt.

3. Insamlingen följs kontinuerligt upp på hemsidan, den influtna totalsumman rapporteras.

4. De bidragsgivares namn som får publiceras kommer att ingraveras på en tavla som får en synlig plats i det nya Klubbrummet.

5. De som bidragit med 1 000,00 euro eller mer uppmärksammas separat.

Insamlingstiden pågår fram till sista november.