Reparationen av yttertaket är klar

12.11.2020 kl. 11:17
Byggställningarna har tagits ner, taket har sopats och städats. Takreparationen är klar.

Yttertaket är färdigt, fotograf Bo Söderholm:

Taket städas efter den omfattande reparationen som nu är över.

Sista resterna av sågspån sopas bort.

Innergårdens tak är färdigt för installering av glasrutorna.