Byggnadsfonden

01.12.2020 kl. 07:55
Slutsummeringen publiceras på webben i slutet av veckan.
Per den 30.11 har totalt 226 650,00 euro influtit på Byggnadsfondens konto. Mot slutet av veckan kommer slutsummeringen.