Byggnadsfonden - preliminär slutsummering

04.12.2020 kl. 09:37
Per den 3.12 har totalt 233 152,00 euro influtit på Byggnadsfondens konto.
Riktigt alla inbetalningar som gjorts syns inte ännu p.g.a. tidsfördröjningen mellan bankerna.