Vårens Gilleprogram

30.12.2020 kl. 16:29
Programutbudet kommer att planeras och verkställas utgående från rådande covid-19 situation.
Verksamhetsutskottet och styrelsen sammanträder så ofta situationen det kräver för att även med kort varsel kunna reagera på när det igen är möjligt att ordna sedvanligt Gilleprogram.
Alla evenemang kommer att informeras om på denna webbplats.