Klubbarna på Gillewebben

13.04.2021 kl. 11:48
Många av Handelsgillets klubbar har verksamhet också under rådande epidemi, besök Gillewebben under klubbar för information!

Gilleinfo utkommer tyvärr inte då det inte är möjligt att planera på sikt, men klubbarna uppdaterar givetvis sina egna sidor på webben, digitalt och utomhus kan ju aktiviteter försiggå även nu: