Fastighetsaffären gjord

04.06.2021 kl. 11:31
Idag slutfördes affären gällande Handelsgillets innehav i FAB Kaserngatan 23 II.

Hela köpeskillingen är nu mottagen och aktierna överförda på köparen.

Christian Borenius

 

Christoffer Sundberg

 

Olof Rehn