Sommar, sommar, sommar

17.06.2021 kl. 08:24
Från och med midsommarveckan och ända fram till skolstarten i medlet av augusti kommer kansliet att vara oregelbundet bemannat.

Kommunikation
Under sommaren är det som vanligt stilla på programfronten men om det finns orsak kommer denna webbplats att uppdateras också under sommaren. Gillet Bar & Bistro håller naturligtvis öppet under hela sommaren!

Medlemskorten
Efter sommaren kommer medlemskort att distribueras på alla gilleevenemang med början på Kräftskivan den 24 augusti och den första Gilleaftonen den 2 september.

Programanmälningar
Anmälningar till Kräftskivan tisdagen den 24 augusti som är en avec-tillställning kommer att tas emot från och med början av augusti då vi hoppas vara säkra på att ett hundratal kräftätare kan samlas i den fina festsalen!
Samma gäller den festliga första Gilleaftonen som alltså är inprickad till torsdag 2 september.Kansliets sommarpaus
Svar på e-post eller telefonsamtal till kansliet kommer under sommaren ibland att låta vänta på sig. Från och med midsommarveckan och ända fram till skolstarten i medlet av augusti kommer kansliet nämligen att vara oregelbundet bemannat.

Alla Handelsgillets medlemmar med familjer tillönskas en rofylld sommar.

Clarissa Köhler
verksamhetsledare