No show-avgift

24.09.2021 kl. 09:36
Handelsgillet kommer i framtiden att tillämpa en No show-avgift vid utebliven närvaro på Gilleaftnar

Vi kommer, precis som många andra arrangörer, att börja tillämpa en No Show-avgift vid utebliven närvaro på Gilleaftnar.

Denna avgift är 20€ för att täcka det restaurangen debiterar oss för tillredd måltid och uppkommer alltså om du annullerar ditt deltagande senare än på onsdag kl. 16.00.

Kom ihåg att du om du får sista-minuten förhinder alltid har möjlighet ge din plats åt en bekant Gillemedlem till Gilleaftonen i ditt ställe!