Stort intresse för Toppsemi 2021

29.10.2021 kl. 14:55
Efter en ”pandemipaus” var det på tisdagen åter dags för Handelsgillets årliga aktualitetsseminarium i samarbete med Ekonomiska Samfundet och Hanken. Intresset för att lyssna på anföranden och diskutera ekonomin i vårt samhälle kan betraktas som stort, då hela 170 deltagare hade sökt sig till föreläsningssalen på Hanken.

Seminariekommitténs ordförande minister Jan-Erik Enestam önskade deltagarna välkomna bl.a. med att citera f.d. svenska finansministern Kjell-Olof Feldts ”när näringslivets representanter efterlyser förändringar är det oftast för tidigt för politikerna och när politikerna är redo för förändringar är det vanligtvis för sent för näringslivet”.

Seminariets huvudtalare Björn ”Nalle” Wahlroos inledde med att peka på den ofta felaktiga tron på att ekonomin är ett nollsummespel som handlar om fördelning av kakan, i stället för insikten att kakan kan växa.

- Det mest uppenbara exemplet på detta är att vi i Finland nu har en tolv års period bakom oss med nolltillväxt. Med ett EU-genomsnitt på 1,8 procents tillväxt skulle den finländska ekonomin ha vuxit med 40 miljarder euro, sade Wahlroos.

Han konstaterade att detta går hand i hand med investeringarna som görs i Finland.

- Tio av de tolv senaste åren har avskrivningarna varit större än investeringarna. Industrin och investerarna har tappat tron på Finland.

Han ville inte peka finger.

- Dagens situation är inte Sanna Marins fel. Det är inte alltid politikernas fel.

Nokias störtdykning och (det tryckta) papprets nedåtgående trend är starkt bakomliggande orsaker.

- Det är inte heller fel på euron, men då vi anslöt oss var det tal om att det samtidigt krävs strukturella reformer av vår arbetsmarknad. Vad har hänt på den fronten?

- Vi behöver också en reform av socialpolitiken, inte så att stöden tas bort av de som verkligen behöver dem, men grundtanken är att alla måste söka sig till arbetslivet.

Wahlroos vill också ha ett slut på att ”skjuta mjölkande kor”.

- Marginalbeskattningen borde ses över. Också om jantelagen råder borde det vara möjligt att vara kapitalist i Finland.

I den efterföljande paneldiskussionen med Nina Kopola (Business Finland), Lars Peter Lindfors (Neste)  och Antti Mäkinen (Solidium) handlade det om ”livet efter stimulanspaketen”. Mäkinen varnade för skuldsättningen om räntorna höjs. Två procents ränta skulle innebära extra årliga utgifter på tre miljarder.

- Det sparar man inte sig till, sade Mäkinen.

Lindfors påpekade behovet av arbetskraftsinvandring och att Finland borde vara ett lockande alternativ också med annat än ren natur och tryggt samhälle, d.v.s. beskattningen borde ses över.

Det senaste decenniet har många bolag koncentrerat sig på att stärka balansen, men tappat marknadsandelar då viljan att ta risker varit låg och investeringarna måttliga. Utmaningarna ligger i att skapa tillväxtmöjligheter för existerande enheter, samt att bygga nya affärsplattformar på lång sikt och få lönsamhet i storskalighet.

- Företagarklimatet i Finland borde möjliggöra risktagning, med vetskap om att allt inte lyckas, sammanfattade Kopola.

 

Moderatorn Jens Berg och Nina Kopola (Business Finland), Lars Peter Lindfors (Neste) och Antti Mäkinen (Solidium)

skribent: Thomas Hallbäck