QR-koden är det viktiga på coronaintyget

30.11.2021 kl. 15:26
GILLET Bar & Bistro ber för att möjliggöra smidig koll av coronapassen alla att notera att det är QR-koden som avläses!

Notera att det är den gråsvarta QR-kodens data som avläses elektroniskt vid entrén till krogen, det är alltså skäl att inte vika eller skrynkla QR-fältet eller att uppvisa en dålig kopia då koden i såna fall inte går att avläsa.