Får dina uppgifter publiceras i medlemskatalogen?

17.12.2021 kl. 15:07
Fram till söndag kväll 19.12.2021 kan du ännu ge tillstånd - ingen annan än inloggade gillemedlemmar kommer åt Handelsgillets medlemsregister

Gå till MEDLEMSSIDAN som du hittar i övre och nedre balken på www.handelsgillet.fi.

Ange din e-postadress och få en inloggningslänk skickad till din e-postadress, ange din bekräftade e-postadress, den som Handelsgillets kansli använder, endast den adressen fungerar vid denna uppdatering.

Om medlemsuppgifterna är helt korrekta behöver du bara kruxa för 'ja' eller 'nej' i fältet under ’Mina medlemsuppgifter får publiceras i medlemskatalogen’och 'skicka'.
Fäst även här uppmärksamhet vid att du skriver din e-postadress rätt.

Om du väljer ’ja’ kommer dina uppgifter vid årsskiftet att kunna ses av Handelsgillets medlemmar som loggat in på medlemssidan. Den första versionen av medlemskatalogen på handelsgillet.fi kommer att bli synlig för inloggade medlemmar före jul. Därefter kommer denna statiska medlemskatalog att uppdateras kvartalsvis.

Ingen annan än inloggade gillemedlemmar kommer åt Handelsgillets medlemsregister.

Medlemskatalogen uppdateras kvartalsvis så den som inte givit lov senast den 19.12.2021 får vänta till mars på följande uppdatering av katalogen.