Januariprogrammet inleds aningen senare

29.12.2021 kl. 10:31
Gilleaftonen där Styrelsen presenterar sig, svarar på frågor och diskuterar framtidsstrategier skjuts tyvärr upp eftersom GILLET Bar & Bistro inte har kvällsöppet den 13 januari - i övrigt hoppas vi att programmet för januari går att genomföra som planerat!

Tisdagslunchen den 18 januari liksom Gilleaftonen den 20 januari torde gå att ordna planenligt om gällande restriktioner inte ändras.

Men alla medlemmar anmodas att här på webbplatsen följa med läget då snabba ändringar i programmet kan uppkomma.

Återkommer i god tid före till när Gilleaftonen för att diskutera Handelsgillets framtidsstrategier arrangeras.

Gott nytt år!