Handelsgillets 165-årsjubileumsmiddag för medlemmar ordnas 30.11.2022

11.05.2022 kl. 10:11
Handelsbiträdenas stiftelseurkund inlämnades till Senatens ekonomidepartement den 30 november 1857.
Att det onsdagen den 30 november 2022 gått på dagen 165 år sedan Handelsbiträdenas stiftelseurkund inlämnades till Senatens ekonomidepartement firas med en festmiddag för medlemmar i Handelsgillets festsal.
Närmare detaljer följer under hösten.