Ravintolakolmio satsar långsiktigt på Gillet Bar & Bistro

23.09.2022 kl. 14:39
Restaurangbranschen gick under pandemin igenom ett stålbad som dränerade restaurangföretagen på både kapital och personal. Efter att restriktionerna upphävdes har företagen stegvis återgått till normal verksamhet. Ravintolakolmio, som driver Gillet Bar & Bistro och ett flertal andra restauranger i Helsingfors, ser med tillförsikt på framtiden trots att inflationen ökar kostnaderna och äter upp en del av konsumenternas köpkraft.

Förutom Gillet Bar & Bistro driver Ravintolakolmio elva övriga restauranger i Helsingfors. Till de kändaste hör Lasipalatsi i Glaspalatset samt Juttutupa, Meripaviljonki och Graniittilinna i Hagnäs. Ravintolakolmio är ett drygt 40-årigt familjeföretag som leds av Jenni Keskinen och Joonas Keskinen efter ett generationsskifte som genomfördes för några år sedan.

Dörrarna till Gillet Bar & Bistro öppnades vid en mycket utmanande tidpunkt, fem veckor innan corona-lockdownen. Restaurangen öppnades därför i praktiken två gånger under samma vår. Antalet kunder har varierat på grund av pandemin men Gillet Bar & Bistro bygger enligt Joonas Keskinen på en långsiktig affärsidé.

”Självklart utvecklar vi ständigt vår restaurangverksamhet utgående från vår erfarenhet och praxis. Gillet Bar & Bistros historia är fortfarande så kort att vi inte ens haft ett helt intakt år utan någon form av restriktioner. Responsen gällande miljö, mat och service har i praktiken varit endast positiv vilket tyder på att vi är på rätt spår”, säger Keskinen.

Pandemiperioden var betungande och restaurangföretagen behöver flera bra år för att bygga upp en verksamhet med stabil lönsamhet. Ravintolakolmio fokuserar de närmaste åren på att nå samma ekonomiska nivå som innan pandemin. Situationen inom restaurangbranschen är generellt fortfarande tuff och Keskinen konstaterar att utmaningarna är många.

När råvarorna blir dyrare är det nödvändigt att ständigt balansera med prissättningen. Höga energipriser får genomslag både direkt och indirekt då övriga produkter och tjänster blir dyrare. Personalbristen inom branschen är stor eftersom en stor del av de anställda bytte till andra jobb under pandemin. Personalfrågan har enligt Joonas Keskinen haft hög prioritet i koncernledningen och Ravintolakolmio har lyckats hantera situationen.

”Kostnadsökningen påverkar vår prissättning och vi hanterar balansgången så att pris, efterfrågan och kvalitet möts. Tillgången på vissa produkter har varit begränsad. Vi har till exempel har vi varit tvungna att byta ut produkter på menyn eller dryckeslistan på kort varsel eftersom leverantörerna inte lyckats leverera varor som vi beställt. Problemen beror på efterdyningarna av covid-19 och kriget i Ukraina”, säger Joonas Keskinen.

Keskinens hälsning och önskan till beslutsfattarna är att inga nya restriktioner införs i restaurangsektorn. Ravintolakolmio fokuserar i dagsläget på kärnverksamheten och expansionen sker endast organiskt. Målsättningen är att ytterligare stärka Ravintolakolmios image som arbetsgivare och skapa postiva upplevelser hos kunderna.

”Det har varit ett nöje att notera hur mångsidiga kundmöten och event Handelsgillets medlemmar har anordnat i Gillet Bar & Bistros lokaler. Låt oss fortsätta med samma goda samarbetsanda”, säger Joonas Keskinen.