Kansliet har flyttat

16.01.2023 kl. 14:06
Handelsgillets kansli har flyttat från A-trappan till C-trappan.

Ingången är som tidigare från Kaserngatan men genom den glasdörr som ligger närmare Espen än den gamla A-gatudörren.

Det kommer inom kort att installeras en dörrtelefon vid gatudörren men den finns inte ännu.

Meddela alltså på förhand om du är på kommande till info@handelsgillet.fi eller per telefon 09 669798 så kommer jag ner och öppnar.

Clarissa Köhler
verksamhetsledare