Handelsgillets Fastighetsfond

06.06.2023 kl. 16:56
Alla medlemmar har per e-post fått information om den stödfond för Gillefastigheten som kommer att inrättas i höst
Om du inte fått e-posten kan du få informationen från kansliet, tfn 09669798 eller info@handelsgillet.fi