UTFÄRDEN GENOMFÖRS INTE P.G.A. FÅ ANMÄLNINGAR

 

I modulen nedan anmäler du dig till medlemsexkursionen till Hangö Frontmusem den 8 september 2022

NOTERA ATT BEKRÄFTELSEN FÖR ANMÄLAN I VISSA FALL LANDAT I SKRÄPPOSTLÅDAN SÅ KOLLA DIN SKRÄPPOST!

Vänligen betala anmälningsavgiften 25€ till Handelsgillet i Helsingfors r.f:s Nordeakonto FI35 2401 1800 0601 12 i samband med denna anmälan. Skriv HANGÖ samt DITT NAMN i meddelandefältet vid betalning!