Gör skild anmälan för varje deltagare och ange eventuella bordsplaceringsönskemål i meddelandefältet.

Festsalen rymmer under jullunchen upp till 100 deltagare.

Betalning sker på plats och priset är 55 euro per person inklusive glögg exklusive övriga drycker.