I modulen nedan anmäler du dig till bokslutsmöte 30.09.2020

Mötet hålls i Paasitorni, Paasivuorigatan 5 A i Siltasaari-salen. Ingen servering.

Det finns 100 platser.