Toppsemi 2023 på Hanken

14 Februari 2023 kl. 16.00–20.30

Recept gavs på förra seminariet i oktober 2021, nu är det dags för åtgärder.
Program och anmälan via sajten

https://toppsemi.com

Specialpris 60 € för medlemmar av Handelsgillet, Ekonomiska Samfundet
och/eller Hankens alumnkår med koden medlem35


Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors