Exkursion till S-gruppens logistikcentral, Sibbo

07 September 2023 kl. 13.00–21.00

Anmälan öppnas den 7 augusti

Exkursionens program:

13:00               Avfärd från Kaserntorget med abonnerad buss (deltagaravgift om 16€ tillkommer för bussresan)
13:45               Ankomst till Inex Partners Logistikcentrum i Sibbo
14:00               Presentation av Inex av Petteri Pelkonen, Vd
14:45               Leveransprocessen presenteras av Tuukka Turunen som leder        leveranserna för dagligvaruhandelntuotantojohtaja PTDC
15:15               Vi iklär oss skyddsvästar och -skor
15:30               Rundvandring i logistikcentralen
17:00               Bussen startar tillbaka mot stan

Vi har max 30 platser på exkursionen så om den blir fullbokad går det givetvis att anmäla sig separat endast till Gilleaftonsmiddagen kl. 18.00


Plats

Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors