Gilleafton med Antti Pelttari

14 September 2023 kl. 18.00–21.00
Detaljerna inför Gilleaftonen uppdateras i augusti då också anmälan öppnas.

Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors