Handelsgillets ordinarie föreningsmöte - Valmöte

23 November 2023 kl. 18.00–22.00
Valmöte enligt § 14 i föreningens stadgar. Beslut om stadgeändring gällande regler om kvalificerad majoritet.

Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors