Gilleafton med Anna Hultin Pashley

28.11.2024 kl. 18.00 – 21.00
Skådespelaren Anna Hultin håller kvällens föredrag om skådespelayrket

Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors