Gilleafton med Päivi Hovi-Wasastjerna

21 Oktober 2021 kl. 18.00–21.00

Päivi Hovi-Wasastjerna har skrivit boken Arkitekt Karl Lindahl och lugn saklighet (2015).

Karl Lindahl (1874-1930) från Helsingfors hörde till den tidiga finländska arkitektgenerationen, som fick i uppdrag att utveckla arkitekturen för såväl huvudstadens byggnadsbestånd som snabbt växande industrisamhällen.

Lindahls rötter var i Sverige, men han flyttade redan som barn till Finland och studerade i Helsingfors. Han grundade en arkitektbyrå tillsammans med sin studiekamrat Valter Thomé. Fina exempel av deras byggnadskonst är Polyteknikerföreningens hus (1903) och Förlagsaktiebolaget Otava (1906).

Arkitekt Lindahls första viktiga självständiga arbete var Arbetarföreningens hus (1908).


Under 1910-talet planerade Karl Lindahl ett flertal våningshus för Helsingfors centrum, vilka fortfarande finns kvar. Lindahl tillägnade 1920-talet i huvudsak åt industribyggande. Han planerade för A. Ahlströms fabrik i Varkaus såväl stadsplan, industribyggnader som bostäder för arbetarna. Lindahl ritade också för andra A. Ahlströms fabriksorter Karhula, Iittala, Norrmark och Pihlava i Björneborg, samt textilföretaget Forssa Oy, sedermera Finlayson Oy.

Karl Lindahl grundade också diverse villasamhällen såväl på Sommaröarna i Esbo som på Brändö.Anmäl dig här

Middag intas i Graniittilinna ca kl. 19, menyn publiceras här litet närmare evenemanget.

 

 


Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors