Medlemsexkursion till Hangö Frontmuseum

08 September 2022 kl. 10.30–18.00

Vi startar med abonnerad buss från Kaserntorget och efter museibesöket intas gemensam måltid i Ekenäs på GH Fyren.

Museets verksamhet startade 1981 då lokala krigsveteraner uppförde en minneskorsu på det krigstida frontavsnittet i Lappvik. Frontmuseet öppnades 1987. Verksamheten utvidgades efterhand med flera eldsjälar. Projektets deltagare ville bevara information och minnen med tyngdpunkt på Hangöfronten och krigsåren 1939–1945.

Sedan år 2016 upprätthålls museet av Krigshistoriska föreningen i Västnyland rf.

Restaurang Fyren där vi uner hemresan intar vår måltid har grundats av lokala krafter som har sammanstrålat och åstadkommit någonting unikt som knappast har setts sedan legendariska Restaurang Knipan byggdes på pålar ovan vattnet. Fyren är Ekenäs nya landmärke.

Anmälan öppnas i augusti


Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors