Business och gemenskap
sedan år 1857

Fastighetsprojektet i stark motvind.

Webbplatsen uppdateras igen under augusti månad.


Program

Info

Fastighetsprojektet i stark motvind

Ombyggnaden av yttertaket har visat sig bli så omfattande, att den planerade tidtabellen inte håller.

Sommartid

Kansliet har semesterstängt från midsommar till början av augusti.

Fastighetsprojektet - styrelsen informerar

Det arbetas med stramaste möjliga tidtabell på tilläggsuppgifter för att få besked gällande det tilläggslån som Gillet ansökt om.