Business och gemenskap
sedan år 1857

Hela Handelsgillets vårprogram är inhiberat.

Styrelsens följande uppdatering till medlemskåren gällande fastighetsprojektet kommer till webbplatsen före påsk.

Bokslutsmötet som enligt stadgarna ska hållas före utgången av april månad kommer sannolikt i år att sammankallas senare än stadgarna påbjuder.
 


Program

Info

Följ med handelsgillet.fi för information hur coronasituationen påverkar vårens program

Handelsgillets styrelse sammanträder måndagen 16.3, hemsidan uppdateras kontiuerligt.

Så undviker vi coronasmitta

När det gäller coronaviruset hänvisar Handelsgillets styrelse till Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Isolering och armering läggs på plats

Arbetet på innergården går raskt framåt. Nu radas isoleringsmaterial och armeringsjärn ut över hela innergården.