Business och gemenskap
sedan år 1857

Fastighetsprojektet i stark motvind.

Webbplatsen uppdateras igen under augusti månad.


Program

Info

Fastighetsprojektet - styrelsen informerar

Fastighetsprojektet avancerar, vi räknar med att allt ska vara klart i tid för höstens program. 

Gårdsfasad och tak: dagsläget

Taket är nu intäckt och håligheterna där glastaket ska fästas är under arbete.

Restaurangköket och innergården

I Handelsgillets blivande kök på bottenvåningen i gårdsbyggnaden har man gjutit golv och och dragit rör. På byggnadens ytterväggar mot innergården finns nu markeringar som visar var det nya glastaket ska fästas.