Business och gemenskap
sedan år 1857

Fastighetsprojektet i stark motvind.

Webbplatsen uppdateras igen under augusti månad.


Program

Info

På gång på Kaserngatan

Gjutningsabetet fortsätter på Handelsgillet, på andra sidan gatan pågår också takreparationer.

Vårresan 2021

Resebyrån har lämnat vår förhandsbetalning ofakturerad och innestående till 2021 då resan planeras genomföras enligt årets planer.