Business och gemenskap
sedan år 1857

Fastighetsprojektet i stark motvind.

Webbplatsen uppdateras igen under augusti månad.


Program

Info

Gillerestauratören ser fram emot hösten

Trots utmaningarna i branschen ser Joonas Keskinen fram emot hösten och de nya utrymmena på Kaserngatan 23.

Fastighetsprojektet - styrelsen informerar

Fastighetsprojektet fortskrider med fördröjd tidtabell, midsommar nu tidigaste möjliga tidpunkt för färdigt bygge.

Fastighetsinfo

Styrelsens följande uppdatering till medlemskåren gällande fastighetsprojektet kommer till webbplatsen under stilla veckan före påsk.